W celu otrzymania wyniku prosimy uzupełnić poniższe pola

obliczona dla klatki schodowej powierzchnia czynna klapy oddymiającej, jaką musi ona spełnić zgodnie z normą PN-B-02877-4

KONFIGURATOR OPARTY JEST O OBLICZENIA ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI NORMY PN-B-02877-4